دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین
 
دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین درنظام آموزشی - کرمانشاه آذر ماه 1391
http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1775702


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط 
لینک خبر در خبرگزاری شبستان

http://www.shabestan.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=40&Id=209860&Mode=


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط 
http://kermanshah.irna.ir/News/804714944/همایش-ملی-,دانشگاه-فرهنگیان-و-تحول-بنیادین-نظام-آموزشی-كشور,-در-كرمانشاه-برگزار-شد/فرهنگی


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط 
http://kermanshah.irna.ir/Province.aspx?ProvID=270001   لینک خبر در خبرگزاری ایرنا


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ششم دی ۱۳۹۱ توسط 

بنام خدا

فرهیخته ارجمند

با عرض تبریک پذیرش مقاله ی ارزشمند شما در همایش ملی دانشگاه فرهنگیان و تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور باطلاع عزیزانی که مقاله  آنان بصورت پوستر  پذیرش شده و در همایش ارائه میگردد میرساند :

براساس عرف رایج در همه سمینارها پژوهشی هزینه پوستر شدن مقاله پوستری بعهده محقق یا محققین ارجمند است. با توجه به زمان محدود و رعایت یکدستی در ارائه مقالات پوستری، ستاد همایش  انجام این امر را متقبل گردیده است. لذا از شما سرور گرامی تقاضا میگردد هزینه پوستر شدن  مقاله خویش به مبلغ 400000 ریال را به شماره حساب جاری 4216957168 جام ملت و یا شماره کارت  6104337095895114 بنام آقای سهراب ابوالفتحی(شرکت تبلیغاتی اردیبهشت) وراریز وسند آنرا نزد خود نگاه داشته وبا ارائه آن گواهی ارائه مقاله و تائیدیه چاپ درکتاب مقالات را در یافت دارید .

متشکریم

کمیته فرهنگی همایش


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه یکم دی ۱۳۹۱ توسط 
 مشخصات مقالات پوستری  پذیرش شده نهایی همایش دانشگاه فرهنگیان

و تحول بنیادین در نظام آموزشی             

ردیف      عنوان مقاله              نویسنده یا نویسندگان              دانشکاه -محل

1-نقش دانشگاه فرهنگیان در تعمیق معرفت دینی      شهناز آبیار      پردیس امام جعفر صادق (ع)

2-اساسنامه دانشگاه فرهنگیان والزامات آموزش و پرورش کارآمد علی بلاغی اینالوپردیس شهدای مکه

3-نقش دانشگاه فرهنگیان در هوشمند سازی مدارس  فرهاد مرادی     پردیس شهید بهشتی

4-نقش مبانی «کرامت انسان» در تعیین جایگاه منابع انسانی و تنظیم محتوای آموزشی – تربیتی در دانشگاه فرهنگیان    سیما محمد پور دهکردی    دانشکده شهید مدنی

5-رسالت دانشگاه (دانشگاه فرهنگیان )در توسعه علمی  سلیمان محبی        پردیس شهید رجائی

6-بررسی وضعیت مدیریت جانشینی در پرديس هاي دانشگاه ...   بهنام حیدری   پردیس مدرس سنندج 

7-ارتقاء مهارتهاي حرفه اي معلمان در دانشگاه فرهنگیان با روی...اشرف میرحیدری   دانشگاه فرهنگیان

8-نقش دانشگاه فرهنگیان در تبیین صلاحیت های دانشی و پداگوژی معلمان ... اصغر مرادی ویس  آموزش و پرورش سنقر

9 -نظریه ارتباط گرایی  دانشگاه فرهنگیان و طراحی دانشگاه های اجتماعی در عصر مجازی  حسین امانی    

10-بررسی ضرورت تدوین برنامه درسی تربیت معلم براساس فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارائه الگویی برای تدوین برنامه درسی تربیت معلم در عصر ...مهدی حمید کیا/ دکتر مریم اسلام پناه و...     کرمانشاه

11-رویکرد دانشگاه فرهنگیان در توسعه آموزش های پژوهش محور دکتر شهریار پروانه/ علی ابراهیمی  فریبا پروانه                             پردیس امام جعفر صادق (ع)

12-نقش دانشگاه فرهنگیان در آشناسازی دانشجو معلمان با فناوری های نوین ارتباطی آموزشی به منظور ارتقاء مهارتهای حرفه ای آنان    فرخ فیضی /  مراد اسماعیلی        آموزش و پرورش ماهیدشت

13-نقش و اهمیت آموزشهای پژوهش محوردر بهسازی فرایند آموزش و یادگیری دانشجویان دانشگاه فرهنگیان     شیرزاد آقایی / فرخ فیضی                                              پردیس شهید رجایی

14-جایگاه دانشگاه فرهنگیان در اصلاح ساختار آموزشی و پرورشی   محمد علی شجاعی /  محمد علی طالب                                                                 آموزش عالی شهید دکتر آیت نجف آباد

15-آموزش پژوهش محور در تربيت معلم در يك اقدام عملي و قابل اجرا   علی سادیی  مرکز شهدای مکه

16-نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء مهارت های ....   هاجر تاجیک/ناصرشیرکوند  پردیس زینبیه پیشوا

17-بررسی و ارائه راهکارها جهت توسعه معرفت دینی و فضایل اخلاقی در دانشگاه فرهنگیان  دکتر زهرا احمد آبادی / مهناز شریف الحسینی  /زهره خواتکی                       پردیس هاشمی نژاد

18-ضرورت و امکان سنجی تربيت مديران آموزش و پرورش در دانشگاه .. سید مسعود امامی پردیس طالقانی

19-نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء مهارت های حرفه ای معلمان  عزیزه نیدی  پردیس بنت الهدی صدر

20-نقش و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در اصلاح نظام آموزش و پرورش  سید صادق نبوی  پردیس مفتح شهرری

21-دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه دین مدار                محبوبه کندی             پردیس نسیبه

22-بررسی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از نظر میزان انطباق با رویکرد تربیت معلم پژوهش محور    افشین ادیب منش/ محمدرضا محمدی                                        پردیس شهید رجایی

23-نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء مهارت های حرفه ای  سکینه شاه محمدی  آموزش عالی عترت واوان

24-آسیب شناسی پژوهش وارائه راهکارهای مناسب جهت تربیت دانشجو- معلمان پژوهشگر در پردیس های استانی دانشگاه فرهنگیان    بخشعلی آئینی / سلمان اصحابی      پردیس شهید مدرس سنندج 

25-دانشگاه فرهنگیان،چرایی وچگونگی و ...  مولود اعضیمیان بید گلی  آموزش و پرورش آران و بیدگل


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ توسط 
بخش مقالات سخنرانی

ملاحظات

همکاران

عنوان مقاله

نام

نام خانوادگی


ردیف


دانشگاه خوارزمی

سهیلاغلامی هره دشتی

بررسی روشهای تعمیق معرفت دینی در معلمان  ونقش و رسالت دانشگاه فرهنگیان

دکتر اکبر

صالحی

1


پردیس فاطمه الزهرا تبریز

-

نقش دانشگاه فرهنگيان درتعميق تربيت ديني

ناهید

جوادی

2


دانشکده ثامن الحجج ع  مشهد

-

راهبردهای تعمیق معرفت دینی در تحقق رسالت دانشگاه فرهنگیان

علی رضا

کاظمی

3


پردیس خواهران کرمانشاه

-

نقش دانشگاه فرهنگیان در تقویت معرفت دینی و هوش معنوی

فریبا

اکبر زاده

4


پردیس صباطبائی
لرستان


-


رسالت دانشگاه فرهنگیان در
تعمیق معرفت دینی


سید علی اکبر


موسوی

5


دانشگاه علامه طباطبائی

-

نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقاء خلاقيت معلمان

علی

سعیدی

6


پیام نور دهلران

اسماعیل مصطفی زاده

بررسی ضرورت توجه بهمهارتهای  حرفه ای  معلمان در دانشگاه فرهنگیان

احمد

ملکی پور

7


پردیس شهید رجائی کرمانشاه

محمد رضا محمدی

بررسی وضعیت و تاثیر فناوری اطلاعات در برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان(مراکز تربیت معلم)

افشین

ادیب منش

8


دانشکده شهید مدنی قم

-

نقش تحقیق عملی (اقدام پژوهی )در فرایند آموزش دانشگاه فرهنگیان

یوسف

ایرانی

9


پردیس شهید هاشمی نژاد

دکتر زهرا احمد آباد

زهره خواتکی

کیفیت بخشی آموزش هاي عملي و تمرين معلمي در  دانشگاه فرهنگیان

مهناز

شریف الحسینی

10ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۱ توسط 

رهبر معظم انقلاب در تبيين تحول بنیادین به وجود ويژگي‌هايي مانند: برخورداري از هويت فرهنگي اسلامي و ايراني، آمادگي براي ورود به عرصه‌هاي مختلف جامعه، مسئوليت‌پذيري فردي و اجتماعي، تدين و تقوا، مشتاق آموختن و... در خروجی‌های این نظام آموزشی تاكيد داشتند.

بعد از اين رهنمودها، دست‌اندركاران وزارت آموزش و پرورش وارد يك پروژه جديد و نوين شدند، مطالعاتي آغاز و تدوين و نگارش فلسفه تعليم و تربيت اسلامي در راس اقدامات قرار گرفت و كارهاي كارشناسي مربوط آغاز شد.

پژوهش‌ها بعد از تلفيق و ويرايش نهايي مبناي فكري و نظري سند تحول بنيادين آموزش و پرورش قرار گرفتند و نهايتا فلسفه عمومي و فلسفه رسمي تعليم و تربيت بر مبناي اين پژوهش‌ها تحت نظارت تعدادي از فضلاي حوزوي مانند حجت‌الاسلام والمسلمين اعرافي نگارش يافت و مورد تاييد نهايي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز قرار گرفت و همانگونه كه گفته شد رهنامه (دكترين) تعلیم و تربيت براساس اين سند مهم تدوين شد.

 ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ توسط 

همایش ملی "دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین در نظام آموزشی کشور"سه شنبه 5 دی ماه 1391 در کرمانشاه برگزار میشود.

پرویزی دبیر فرهنگی و اطلاع رسانی همایش دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین درنظام آموزشی  اظهار داشتند:  در راستای تحقق تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور و بهره گیری بیشتر از نظریات پژوهشگران، اندیشمندان وصاحب نظران حوزه های آموزشی وتربیتی، همایش ملی دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین در نظام آموزشی به همت پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان کرمانشاه وهمکاری سازمان مرکزی دانشگاه در دی ماه 1391 در کرمانشاه برگزار میشود .

پرویزی در ادامه بیان داشتند: 

بدین منظور ابتداءکمیته برنامه ریزی همایش تشکیل  وضمن برگزاری جلسات متعدد با حضور مدرسین دانشگاهها، اندیشمندان و متخصصین حوزه های آموزشی وتربیتی ، اعضاء هیأت علمی و صاحبان اندیشه ؛ مقدمات لازم برای برگزاری این همایش ملی فراهم و پوستر و فراخوان آن از اردیبهشت ماه  سال جاری در سطح دانشگاههای کشور ، به ویژه پردیس های دانشگاه فرهنگیان در سراسر کشور توزیع گردید .اطلاع رسانی لازم به اشکال مختلف انجام شد.  نظر به برگزاری همایش در سطح ملی ، خوشبختانه فراخوان فوق با استقبال خوب مجامع علمی ، اندیشمندان، فرهیختگان، اساتید دانشگاه ها ودانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی مواجه گردید.

ایشان در ادامه عنوان نمودند:     آخرین فرصت ارسال مقالات به دبیرخانه همایش25 آبانماه بود . با توجه به اینکه مقالات از طریق پست الکترونیکی به همایش ارسال شده بود همه مقالات ارسالی تا این تاریخ واصل گردیده دسته بندی شد. بنا براعلام قبلی مقاله های رسیده بعد ازتاریخ فوق دبیرخانه ، به کمیته علمی همایش تحویل نگردید.

 مجموعا 122 مقاله از  پژوهشگران  در محورهای پیشنهادی برگزارکننده به دبیرخانه همایش واصل شد. تعداد مقاله های رسیده نشان از توجه پژوهشگران به عناوین ومحورهای مطرح شده در فراخوان همایش به صورت ویژه درحوزه ی علوم تربیتی وآموزشی است.

دبیر اطلاع رسانی وامور فرهنگی همایش بیان داشتند:

 براساس اطلاعات دبیرخانه همایش، 25درصد مقالات دریافتی از پژوهشگران و محققین دانشگاه های استان  کرمانشاه بوده است. 75درصد مقالات دریافتی از پژوهشگران و محققین دانشگاه های دیگر استانها بوده است. 40 درصد مقالات دریافت شده از مجامع علمی آموزشی و دانشگاهی خارج از حوزه دانشگاه فرهنگیان وپژوهشگران آن بوده است.  بیشترین مقالات ارسالی از استانهای کرمانشاه وتهران بوده است. بررسی اولیه مقالات  توسط کمیته علمی همایش انجام گردیده است. 71مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و 51 مقاله نیز شرایط لازم برای پذیرش در این همایش را کسب نکردند. اطلاع رسانی لازم به  همه ی شرکت کنندکان  گرامی صورت پذیرفته  است  ولازم می دانم در همین جا از همه ی عزیزانی که با ارسال مقاله ما را در برپائی همایش یاری نمودند تشکر نمایم.

داوری مقالات پذیرفته شده توسط کمیته علمی همایش با جدیت ودقت  تمام در حال انجام است.  پس از اعلام آراء داوران محترم ؛ همایش با حضور دکتر بهرام محمدیان معاون  پژوهشی وزیر و رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی کشور، اساتید، دانشجویان و مدیران محترم استان  درروز سه شنبه  پنجم دی ماه  سال جاری  در تالار اجتماعات شهید صدوقی پردیس خواهران دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه  واقع در میدان سپاه پاسداران ، خیابان جام جم ، روبروی صدا وسیمای مرکز کرمانشاه برگزار خواهد شد.

علاوه بر ارائه  مقالات ،  سخنران علمی همایش دکتر محی الدین بهرام محمدیان معاون پژوهشی وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی کشور هستند. در همایش از ده پژوهشگر برگزیده تقدیر بعمل خواهد آمد .

این استاد دانشگاه فرهنگیان در ادامه اظهار داشتند:

     تا این لحظه علاوه برهمکارن ارجمندم در پردیس های دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه ،عزیزان فراوانی متحمل زحمت شده اند ، اما مساعدت ، همراهی و همیاری  مدیر کل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی استان جناب حجت السلام آفتابی- که جا دارد از ایشان سپاسگزاری نمائیم-  مدیریت محترم اداره کل آموزش وپروش استان وهمکاران گرامی شان در حوزه معاونت پژوهشی، همچنین همکاران ارجمند در شورای پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان بیش از دیگرعزیزان مشهود بوده است. تلاش داریم کتاب همایش را چاپ نمائیم وآنرا در حافظه تاریخی ومکتوب همایشها وکتابخانه های  ایران ثبت کنیم . انشاالله  با برگزاری مناسب همایش توانمندی استان مان را به شکلی مثبت منعکس نمائیم .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۱ توسط 

همایش دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین در نظام آموزشی کشور

در روز سه شنبه 5 دی ماه 1391  با حضور دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان

معاونت پژوهشی وزیر و رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی درسی کشور

بعنوان سخنران علمی همایش درسالن همایشهای پردیس شهید

صدوقی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه برگزار خواهد شد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۱ توسط 22آذرماه
روز رونمائی از سند تحول بنیادین  آموزش و پرورش


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ توسط 
http://kermanshah.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=32269  خبر همایش در ایسنا


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۱ توسط 

جلسه هماهنگی شورای برنامه ریزی و سیاستگذاری همایش دانشگاه فرهنگیان و تحول بنیادین در نظام آموزشی کشور در پردیس شهید صدوقی دانشگاه فرهنگیان با حضور کلیه ی اعضای شورای سیاستگذاری برگزار گردید.

در راستای برنامه ریزی و سیاست گذاری اجرای این همایش ملی، جلسه شورای سیاست گذاری با حضور مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو شورای سیاست گذاری همایش، رضائی منش رئیس شورای سیاستگذاری، الماسی معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پروش و عضو شورای سیاست گذاری، دکتر حیدری دبیر کمیته علمی همایش، پرویزی دبیر کمیته فرهنگی و اطلاع رسانی همایش ، محمدی دبیر اجرایی همایش ، دیگر اعضای شورای سیاست گذاری و کارشناسان ستاد برگزاری همایش در سالن جلسات دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه- پردیس خواهران برگزار گردید.

  ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ توسط 
رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش حجت‌الاسلام و المسلمین  دکتر محی‌الدین بهرام محمدیان :

  چند رسانه‌ای شدن آموزش جزو مهمترین بخش‌های نظام آموزشی جدید است. یکی از محیط‌های جدید آموزش، محیط مجازی است، بر این اساس بسته‌های جدید یادگیری، در کنار کتاب درسی، راهنمای معلم، کتاب کار، مجلات و فیلم آموزشی در قالب‌ها و روشهای جدید ارایه می‌شوند، ضمن آنکه امیدواریم در آینده مجلات رشد به عنوان یکی از منابع آموزشی دانش‌آموزان مدنظر قرار گیرند.

وی افزود: کیف یا محتوای الکترونیکی نیز بخشی از بسته آموزشی تعریف شده در تغییرات برنامه درسی ملی است. همچنین متناسب با برنامه‌های درسی روش ارزشیابی دانش آموزان متنوع شده و نمره دادن به دانش‌آموزان از شیوه «یک تا 20» خارج و ارزشیابی توصیفی در همه مقاطع ساماندهی می‌شود که بخشی از نمره‌دهی در این قالب قرار می‌گیرد.

 به گفته رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی آموزش و پرورش، براساس تعاریف و حوزه‌های جدید یادگیری، آموزش باید از محیط صرف مدرسه خارج شده و در محیط درون و برون مدرسه شکل بگیرد لذا بر اساس برنامه جدید، بخشی از درس به کوچه، بازار، درون خانواده منتقل می‌شود و جزو ساعت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان خواهد بود.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱ توسط 

دکترجهانبخش محبی نیا:

 دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه را معبد و ماوای مجاهدان عرصه جهاد فرهنگی می داند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان در همایش توانمند سازی پردیس های دانشگاه فرهنگیان که با حضور وزیرآموزش و پرورش، شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش، مدیران کل و معاونان پژوهش و برنامه ریزی و منابع انسانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها، روسا ومدرسان عضو کمیته های هیأت امنای استانی پردیس های دانشگاه فرهنگیان سراسر کشور در پردیس نسیبه تهران برگزار شد گفت:

دانشگاه فرهنگیان مدرسه را مقدس، معلم را معتبر و دانشگاه را معبد و ماوای مجاهدان عرصه جهاد فرهنگی می داند و دراین فرآیند پیوستگی دائم و امتزاج  ساختاری با آموزش و پرورش را افتخار وهر نوع جدایی از این نهاد را انحراف می داند.

وی افزود: این دانشگاه واقف است در پی ریزی ساختاری به قدری با ظرافت و صراحت معماری شده است که جدایی مفروض دانشگاه از آموزش و پرورش، انحلال آن را دربرخواهد داشت.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با بیان این که دانشگاه مسئول خلق معیارها، شایستگی ها و شفاف کردن فضای چشم اندازی است که نه تنها باید ناهمواری های به جا مانده از تاریخ را هموار نماید که باید نیروی انسانی مورد نیاز جمهوری اسلامی را آموزش دهد و برکرسی پرورش بنشاند. 

دکتر محبی نیا  عنوان کرد : دانشگاه فرهنگیان نهادی برآمده از تلاش ها، تدابیر و اندیشه هایی است که براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مبانی  نظری آن سند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، متولی شاداب نگه داشتن نهاد رسمی تعلیم و تربیت کشوراست.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: ما در دانشگاه فرهنگیان ما به فضای واقعی به تحقیق، پژوهش، نظریه پردازی و تولید علم فکر می کنیم وامیدوارم روزی فرا رسد که در هر استان با عنایت به تاریخ، جغرافیا،اقتصاد، امکانات بومی، آموخته ها و گزاره های تعلیم و تربیت برآمده از مسئولیت هایی باشد که سند تحول بنیادین و اساسنامه دانشگاه و ضرورت روز، پیش روی ما قرار داده ،بنابراین به علوم روز و فناوری اطلاعات بهای مضاعفی بدهیم.

وی با بیان اینکه معلم را صحنه گردان متن نمی خوانیم، بلکه پرورش دهنده متن در حاشیه هم می دانیم، تاکید کرد فضای یادگیری در بیرون از صحنه در اختیار معلم، آموزش و پرورش و حتی خانواده نیست، باید بیرون از صحنه با داخل کلاس پیوند یابد تا یکپارچگی تعلیم و تربیت حفظ شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان تعامل در این سطح با نهادهای سیاست گذار چون وزارت علوم ، آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی،  مجلس شورای اسلامی، و راه اندازی هیئت عالی جذب و همچنین اقدام برای تشکیل هئیت اجرایی فراخوان جذب، برگزاری نشست هیئت امنا، برگزاری جلسات و نشست های متوالی با مسئولین زیربط، تعیین سرفصل ها، متون، جذب اساتید و تعیین 15 واحد درسی متناسب با تعلیم و تربیت توصیف شده حوزه علمیه، بازدید از استانها، همکاری موثر با مرکز برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی، اقدام برای راه اندازی مجله علمی ـ پژوهشی، اقدام برای راه اندازی رشته های کارشناسی ارشد، آماده سازی پردیس ها ...راه اندازی هئیت رئیسه، شوراهای تخصصی پژوهشی و فرهنگی و صرفه جویی در مدیریت  اعتبارات عمرانی و جاری از جمله فعالیت های صورت گرفته برای راه اندازی این دانشگاه بیان کرد.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیستم آذر ۱۳۹۱ توسط 
راهکارهای تولید مربی پژوهشگر در دانشگاه بررسی می شود
مشاور پژوهشی دانشگاه

مشاور امور پژوهشی و فناوری دانشگاه از روسای زیرمجموعه‏ های دانشگاه خواست تا پایان آبان ماه نسبت به ارائه راهکارهای تولید مربی پژوهشگر به این معاونت اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان، دکتر «خرازی» در جمع روسای پردیس ‏ها و مراکز آموزش عالی، ضمن ضروری شمردن تحول در سیستم تعلیم و تربیت، گفت: «مراکز تربیت معلم سال‎ها به عنوان یک مرکز فعال، نسبت به تربیت معلم‏ ها اقدام می‎کرد اما کمبودهایی در بدنه این مرکز باعث شد تا دانشگاه فرهنگیان شکل بگیرد. پیش از این مراکز تربیت معلم، مربیانی تربیت می‏ کرد که تنها متناسب با نظام آموزشی گذشته و حال بود. نظام آموزشی که مبتنی بر محفوظات، نمره و خواندن اندیشه‏ ها بود، نه اندیشه‏‎سازی. در چنین فضایی دانشگاه فرهنگیان شکل گرفت تا با تحول در سیستم آموزشی، مربیانی پژوهش‏ محور تربیت کند. در واقع فلسفه وجودی و ماموریت ما در این مرکز، تربیت معلمانی پژوهشگر و اندیشه‏ ساز است. اگر ما دانش‏ آموزانی پژوهشگر متناسب با نظام هزاره سوم می‏ خواهیم، در گام اول باید معلمانی پژوهشگر داشته باشیم.»

وی ادامه داد: «به همین دلیل روسای پردیس‏ ها و مراکز آموزش عالی باید 2 فعالیت را در رئوس برنامه‏ های خود قرار دهند. اولین گام، ایجاد سازمانی اداری است که در راس آن می‎ توان به تشکیل کمیته‎های پژوهشی اشاره کرد. در گام دوم نیز هر پردیس باید به ارائه پیشنهادات و راهکارهای تولید مربی پژوهشگر بپردازد. ما در اداره امور پژوهشی و فناوری دانشگاه این پیشنهادات را تجمیع کرده و در نهایت از بهترین راهکار در هفته پژوهش تقدیر خواهیم کرد.»

خرازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که هر کدام از پردیس‎ها باید در آینده‎ای نزدیک به تناسب ظرفیت‎های هیات علمی و شرایط محیطی استان خود تبدیل به یک قطب در حوزه فناوری شود، گفت: «تمامی پردیس‏ ها باید در همه بخش‎ها در جهت تجهیز خود در بحث فناوری گام بردارند؛ اما هر کدام از آن‎ها باید در یک حوزه تخصصی پیشرفت کرده و به یک قطب فناوری تبدیل شوند. با دستیابی به این مهم می‏توانیم شاهد باشیم در 5 سال آینده دانشگاه فرهنگیان یکی از دانشگاه‏ های بزرگ کشور و در 20 سال آینده یکی از دانشگاه‏ های برتر جهان اسلام شود.»

مشاور امور پژوهشی و فناوری دانشگاه همچنین در سومین جلسه سلسله مباحث جایگاه و نقش دانشگاه فرهنگیان در نظام آموزش و پرورش کشور از برپایی 10 جلسه شورای پژوهشی تا پایان سال خبر داد و گفت: «در هر جلسه، از 10 نفر از روسای پردیس‏ ها و مراکز عالی دعوت می‏شود تا به بیان نقطه نظرات خود در امور پژوهشی و فناوری بپردازند.»


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ توسط 

نخستین شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان برگزار شد .

نخستین شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگیان برگزار شد. رییس دانشگاه فرهنگیان طی سخنانی، شرکت در چنین نشستی را موجب خرسندی برشمرد و برگزاری چنین جلساتی را انگیزه بخش, امید افزا و نشانه زنده بودن فضای علمی دانشگاه  دانست. وی ضمن تشکر از دکتر خرازی در پذیرفتن مسئولیت سنگین امر پژوهش در دانشگاه، افزود به حمدالله در مسیر  راه اندازی  و ارتقا دانشگاه با هر یک از مسئولین که مطالبی را طرح می کنیم با همراهی و اقبال بسیار خوبی مواجه می شویم و این نیز امید بخش است .

دکتر محبی نیا در بخشی از سخنان خود تاکید کرد برای اظهار نظرهای کارشناسی و حساب شده چاره ای نداریم جز این که از دریچه پژوهش و تحقیق وارد شویم وی با اشاره به این مطلب که حل بسیاری از مسائل در حوزه تعلیم و تربیت مبتنی بر پیشینه های پژوهشی است ، گفت با نگاهی به گذشته باید پرسید ،چه میزان  مجموعه مدون و آرشیو قابل استناد تعلیم و تربیت موجود داریم، چند کتاب ماخذ در این حوزه است که بتوانیم با توجه به آن در تعلیم و تربیت یک الگوی قابل استناد ارائه دهیم. ریس دانشگاه فرهنگیان افزود در این حوزه باید با همت بسیجی گام برداشت و با ارائه طرح های نو راه ها را کوتاه کرد چرا که چشم انداز آینده آموزش و پرورش به این دانشگاه است . وی ابراز امیدواری کرد با سرعت و دقت شاهد به بار نشستن ثمرات پژوهش و فرهنگی این دانشگاه باشیم.

دکتر خرازی مشاور امور پژوهشی و فناوری،نیز نخستین  شورای تخصصی پژوهش را به منزله  کلید خوردن فعالیت های علمی و پژوهشی با قدرت در دانشگاه قلمداد کرد وآن را نوید بخش حرکتی اثربخش دانست.و ی پیش بینی  راهکارها ، آغاز برنامه های شورا و تعیین کمیسیون ها را به عنوان دستور کار اولین جلسه برشمرد.

 دکتر خرازی موضوع پژوهش و فناوری را یک از مهمترین مسائل زیر بنایی و ساختاری کشور دانست و گفت: «کار توسعه پایدار در کشور و رسیدن به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت جز از مسیر  پژوهش امکان پذیر نیست»

وی پژوهش کاربردی را در مقابل پژوهش نمادین ،نمایشی و همایشی دانسته وتاکید کرد پژوهشی مد نظر است که به معنای واقعی کلمه ، کاربردی  راهگشا و کلید حل مسائل باشد و تا چنین پژوهشی به صورت نظام مند و هدفدار اجرا نشود خروج از فضای ایستایی و ورود به عرصه پیشرفت و توسعه پایدار ممکن نخواهد بود .

خرازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سهم قابل توجه پژوهش از منابع ملی در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه بر رابطه  میان میزان توسعه یافتگی کشورها و نقش انها در مدیریت جهانی با سهمی که پژوهش و فناوری در این کشورها دارد تاکید کرد. مشاور امور پژوهش و فناوری دانشگاه، همچنین در خصوص مشکلات حوزه پژوهش خاطر نشان کرد :متاسفانه در ایران به رغم گام های بلندی که در حوزه پژوهش و فناوری به صورت مقطعی برداشته شده مشکلات ساختاری داریم که توجه به این مشکلات در این شورا باعث شناسایی آسیب های پیش رو خواهد شد.

وی یکی از مشکلات موجود را ضعف حمایت های مالی، ضعف مدیریت در حوزه پژوهش ونداشتن تحلیل هزینه فایده دانسته و افزود : علاوه براین موارد در آموزش و پرورش با مشکلات  دیگری نیز  همچون بحران مسئله شناسی، روش شناسی و کاربست یافته ها در حوزه پژوهش مواجهیم.

خرازی با تاکید بر نقش دانشگاه فرهنگیان درا مر پژوهش گفت در این مجموعه باید به صورت مضاعف تلاش کرد چرا که هم باید به عنوان مرکز علمی در پژوهش فعال باشیم و هم پژوهشگر تربیت کنیم و تصمیمات شورای پژوهش  باید به برنامه هایی منجر شود که نه تنها معلمان پژوهنده داشته باشیم بلکه این روند به دانش آموزان هم منتقل شود.وی با اشاره به اهتمام ریاست دانشگاه ، همت موجود و قابلیت های مجموعه ابراز امیدواری کرد ظرف 3 تا5سال آینده دانشگاه را به دانشگاهی الگو اندیشه ساز تبدیل کنیم.

دکتر خرازی با اشاره به مزایایی همچون شبانه روزی بودن ، گزینشی بودن و دارا بودن مدیریت ارزشمند اجرایی کار در دانشگاه فرهنگیان، زمینه رسیدن به نتایج مطلوب را نسبت به بسیاری از مراکز علمی دیگر فراهم و هموار دانست و سه هدف انجام پژوهش در دانشگاه،کمک به تربیت معلمان پژوهنده و بهره گیر ی از فضا های دانشگاهی برای انجام پژوهش های کلان با توجه به ظرفیت های موجود را مهمترین برنامه های پیش رو بر شمرد.

در ادامه این جلسه دکتر نجفی مشاور عالی دانشگاه فرهنگیان نیز طی سخنانی خاطر نشان کرد:زمانی بحث  فرهنگ پژوهش بود اما امروزه  کیفیت پژوهش مد نظر است ،وی افزود حوزه پژوهش به لحاظ ابعاد، حوزه گسترده و بدون مرزی است.وی با اشاره به فعالیت های پژوهشی صورت گرفته تا کنون گفت:اگر چه تا به امروز در حوزه آموزش و پرورش پژوهش های متعددی صورت گرفته اما در عین حال این فعالیت ها  بیشتر مسئله محور بوده ،نه توصیفی و پیمایشی ،لازم است جهت ورود به حوزه پژوهش های تو صیفی و پیمایشی از آموزش  نیز غفلت نکنیم و در همین راستا توجه بیشتر بر درس روش تحقیق امری ضروری است ومناسب است که به صورتی درسی اجباری برای دانشجو معلمان گنجانده شود.

قائم مقام دانشگاه فرهنگیان در امور استان ها در بخش دیگری از سخنان خود به بهره گیری از یافته های پژوهشی در تصمیم گیری ها،ارتقا کیفیت پژوهش و کاربست یافته های پژوهشی تاکید کرد.

همچنین رحمانی معاون آموزشی دانشگاه نیز گفت: اهمیت و ضرورت پژوهش امری است بدیهی، چرا که اساسا دین ما دینی مبتنی بر پژوهش است و اعتقادات دینی ما بر این اساس شکل گرفته است.  وی با تاکید بر این موضوع که  که پژوهش امری است درونی و با تلاش ،کوشش و جهد نتایج آن به ظهور می رسد، به ذکر پاره ای موانع  و مشکلات در مسیر فعالیت های پژوهشی دانشگاه در دوره های گذشته  اشاره کرد ه و گفت:عدم جدیت مدیران در تخصیص امکانات مالی یکی از نکات قابل توجه است .وی افزود ترسیم و تدوین فعالیت ها باید با نگرش مدیریتی عملیاتی شود تا در مرزهای شعاری،تئوری و کتابت باقی نمانیم .


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱ توسط 
همايش ملی دانشگاه فرهنگیان وتحول بنیادین در نظام آموزشی

محورهاي همايش
:
رسالت دانشگاه فرهنگیان در تعمیق معرفت دینی
نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقائ مهارتهای حرفه ای معلمان
جایگاه دانشگاه فرهنگیان در اصلاح ساختار نظام آموزشی وپرورشی
ماموریت دانشگاه فرهنگیان در برنامه ریزی آموزشی ودرسی
رویکرد دانشگاه فرهنگیان در عصر مجازی
رویکرد دانشگاه فرهنگیان در توسعه آموزشهای پژوهش محور

برگزار كنندگان:
سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه -پردیس شهید صدوقی
دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه -پردیس شهید رجائی
اداره کل آموزش وپرورش استان کرمانشاه
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاهاهداف نمایش:

ارزشیابی و بازشناسی تجارب و سياست‌هاي آموزشی و بازنگري برنامه‌هاي درسي

 ایجاد فرصت برای نقد عالمانه  آموزشهای معلمان  در ايران و  نگاهی به جهان پیرامون

ایجاد فرصت برای تبادل نظر در باره  برنامه‌هاي درسي در حوزه‌هاي مختلف آموزش وپرورش

تشریح و تبیین فرایند علمی  برنامه های آموزشی و نقش معلمین آینده  در آن

کمک به تصمیم‌سازی در حوزه برنامه‌ریزی آموزش و همگامی با پیشرفت علم در جهان 

تاريخ‌هاي مهم:

اعلام فراخوان: اول شهریورماه  1391

آخرین مهلت ارسال مقالات : 25 آبانماه

 مهلت داوري: 20 آذر ماه 1391


 تاريخ برگزاری  همايش: دوشنبه  27 آذر ماه 1391

هیات رئیسه همایش:

خانم معصومه رضائی منش - آقای مصطفی جعفری - آقای رضا یار ویسی - خانم دکتر زهرا رحیم زاده -  خانم افسانه کاظمی


هماهنگ کننده :
آقای رضا یارویسی
( مدیر گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه )


دبير علمي همايش:
دكتر شاپور حیدری
 (عضو هيئت علمي دانشگاه فرهنگیان)


 دبیر اطلاع رسانی و امورفرهنگی :
 آقای اکبر پرویزی
 (مدیر گروه آموزشی هنرهای تجسمی دانشگاه)


دبير اجرايي همايش: 
آقای محمدرضا محمدي میر عزیزی
(معاون آموزشی پردیس شهید رجائی کرمانشاه)
پست الكترونيكي:
mpa6393@yahoo.com
akbarparvizi@yahoo.com


شماره تماس با دبیرخانه همایش :

08318358610

آدرس دبیرخانه:

 کرمانشاه - میدان سپاه پاسداران - بلوار جام جم - روبروی صدا وسیمای مرکز زاگرس - پردیس شهید صدوقی - دبیرخانه همایشدراین همایش اصل مقاله دریافت و مورد ارزیابی قرار می گیرد. چکیده مقاله تنظیم  وهمراه مقاله ارسال گردد و ساختار
چکیده مقاله مشتمل بر موارد زیر خواهد بود:


-        عنوان

-        نویسنده (گان) و وابستگی سازمانی
-        مقدمه و طرح مساله
-        سوالات یا اهداف مورد نظر  
-        روش بررسی
-        نتایج و یافته ها
-        بحث و پيشنهاد
-        فهرست منابع


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ توسط 

Social Science Index - EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH - JOURNAL LIST
Total journals: 180

1. ACADEMIC PSYCHIATRY

Quarterly

ISSN: 1042-9670

AMER PSYCHIATRIC PUBLISHING, INC, 1000 WILSON BOULEVARD, STE 1825, ARLINGTON, USA, VA, 22209-3901

2. ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION

Quarterly

ISSN: 1537-260X

ACAD MANAGEMENT, PACE UNIV, PO BOX 3020, 235 ELM RD, BRIARCLIFF MANOR, USA, NY, 10510-8020

3. ADULT EDUCATION QUARTERLY

Quarterly

ISSN: 0741-7136

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

4. ADVANCES IN HEALTH SCIENCES EDUCATION

Tri-annual

ISSN: 1382-4996

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

5. AIDS EDUCATION AND PREVENTION

Bimonthly

ISSN: 0899-9546

GUILFORD PUBLICATIONS INC, 72 SPRING STREET, NEW YORK, USA, NY, 10012

6. AMERICAN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL

Quarterly

ISSN: 0002-8312

SAGE PUBLICATIONS INC, 2455 TELLER RD, THOUSAND OAKS, USA, CA, 91320

7. AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION

Quarterly

ISSN: 0195-6744

UNIV CHICAGO PRESS, 1427 E 60TH ST, CHICAGO, USA, IL, 60637-2954 

8. ANTHROPOLOGY & EDUCATION QUARTERLY

Quarterly

ISSN: 0161-7761

WILEY-BLACKWELL PUBLISHING, INC, COMMERCE PLACE, 350 MAIN ST, MALDEN, USA, MA, 02148

9. APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION

Quarterly

ISSN: 0895-7347

LAWRENCE ERLBAUM ASSOC INC-TAYLOR & FRANCIS, 325 CHESTNUT STREET, STE 800, PHILADELPHIA, USA, PA, 19106

10. ASIA PACIFIC EDUCATION REVIEW

Tri-annual

ISSN: 1598-1037

SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ

11. ASIA PACIFIC JOURNAL OF EDUCATION


 


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ توسط 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ توسط 

چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟

(قسمت سوم)

طريقه نگارش چكيده مقاله براي ارائه در نشريات بين المللي

چكيده‌ مقاله: Abstract

در مجلات‌ علمي‌، چكيده‌ مقاله‌ هم‌ معني‌ خلاصه‌ است‌. اما در لغت‌ نامه‌ اين‌ دو معنا تعريفي‌متفاوت‌ دارند. ‌بعضا در متون‌ علمي‌ هر دو به‌ يك‌ معني‌ بكار مي‌ روند. بطوريكه‌ بعضي‌ مجلات‌ از يك‌ لغت‌ براي‌ هر دو مفهوم‌ استفاده‌ مي‌نمايند، البته‌ اين‌ روش‌ فراگير نيست‌ و بسياري مجلات بين چكيده و خلاصه مقاله تمايز قائل هستند. (معمولا چكيده مقاله اي كه قبل از ارسال اصل مقاله براي يك مجله ارسال ميگردد، چكيده مقاله پيشين ناميده ميشود كه با چكيدهاي كه در پايان مجلات آورده ميشود چكيده پسين تفاوت اساسي دارد).

ادامه مطلب را ببینید           ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ توسط 
چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟

قسمت دوم

آيين نگارش:

چنان‏كه بيان شد، محقق بايد ابعاد سه گانه محتوايي، ساختاري و نگارشي مقاله را مورد توجه قرار دهد. آنچه تاكنون بيان شد، خلاصه‏اي از اصول محتوايي و ساختاري يك مقاله علمي بود. اكنون به بررسي اصول كلي آيين نگارش كه رعايت آن در تحرير مقاله علمي ضروري به نظر مي‏رسد، مي‏پردازيم.

الف) متن علمي تا حدّ ممكن بايد مختصر و مفيد باشد. به همين جهت لازم است از آوردن نقل قول‏هاي غيرضروري و حجم‏افزا، تفنن‏هاي شاعرانه و ذوقي، بيان‏هاي عاطفي واحساسي و گزافه‏ نويسي اجتناب شود.

ادامه مطلب را ببینیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ توسط 
چگونه يك مقاله علمي بنويسيم؟

(قسمت اول)

این اصول برای تمام علوم اعم از انسانی ، فنی مهندسی ، پزشکی ، هنر قابل استفاده است.
مقدمه
مقاله علمي معمولاً در نتيجه پژوهش منطقي، ژرف و متمركز نظري، عملي يا مختلط، به كوشش يك يا چند نفر در يك موضوع تازه و با رويكردي جديد با جهت دستيابي به نتايجي تازه، تهيه و منتشر مي‏گردد. (اعتماد و همكاران، 1381، ص2) چنين مقاله‏اي در واقع گزارشي است كه محقق از يافته‏هاي علمي و نتايج اقدامات پژوهشي خود براي استفاده ساير پژوهشگران، متخصصان و علاقه‏مندان به دست مي‏دهد.
ادامه مطلب را ببینیدادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه پنجم مهر ۱۳۹۱ توسط 
دکتر غلامعلی حدادعادل مشاور عالی رهبرمعظم انقلاب و عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت :بدلیل آنکه اختیار تربیت معلم تاکنون در دست آموزش و پرورش نبوده است، بنابراین وضعیتی که داشته ایم  چندان مناسب نیست.
 وی افزود: همانگونه که اختیار تربیت پزشک به دست وزارت بهداشت است اختیار تربیت و پرورش معلم نیز باید به دست وزارت آموزش و پرورش باشد نه وزارت علوم

دکتر حدادعادل تاکید کرد اگر همت کرده و متناسب با عظمت این دانشگاه تلاش کنیم، دانشگاه فرهنگیان برای ما یک فرصت خواهد بود و اگر این امکان را ضایع کنیم تاسیس دانشگاه فرهنگیان یک تهدید خواهد بود.
وی ادامه داد هرچقدر در گزینش و تربیت دانشجویان این دانشگاه از روش بومی گزینی استفاده شود دشواری های بعدی آموزش و پرورش کمتر خواهد بود

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس جذب و تأمین هیأت علمی را سنگین ترین کار دانشگاه فرهنگیان در حال حاضر عنوان کرد و افزود در این رابطه باید یک سند جامع تدوین شود و براساس آن برنامه ریزی دراز مدت صورت پذیرد همچنین تعامل با وزارت علوم نیز یکی دیگر از نکات راهبردی دانشگاه فرهنگیان است بگونه ای که نباید با وزارت علوم و دیگر دستگاه ها درگیری های فرسایشی داشته باشیم.


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ توسط 
سرپرست دانشگاه فرهنگیان تاکید کرد این دانشگاه فقط با هیات علمی معنای واقعی خود را پیدا می کند چرا که اگر بهترین امکانات و تجهیزات را داشته باشیم، اما بازهم  بدون هیأت علمی آن هم با شرایط آموزش و پرورش نمی توانیم سازمان جدید را دانشگاه بنامیم.

دکتر محبی نیا در ادامه با بیان اینکه جذب نیرو در این دانشگاه باید توسط آموزش و پرورش صورت گیرد عنوان کرد باید پس از اینکه مشخص شد دانشگاه فرهنگیان در تامین نیازهای آموزش و پرورش به خودکفایی رسیده است حتی جذب نیرو از دانشگاه پیام نور و آزاد نیز منتفی شود و تمام دانشجویان این دانشگاه با نیاز سنجی و براساس روش تربیت معلم جذب شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم سابق) به آموزش و پرورش با کمک شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، اظهار داشت راه اندازی دوره های تکمیلی در این دانشگاه بویژه در پردیس های تهران و مشهد ضروری است


ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوشنبه سوم مهر ۱۳۹۱ توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  

مینی تولز